Výsledky vyhledávání

 1. Aktivizační činnosti u dospělých osob se zrakovým postižením [rukopis] / Hana Homolová.    2016 . 101 s.
  kniha

  kniha

 2. Aktuální stav připravenosti mateřských škol na integraci dítěte se zrakovým postižením [rukopis] / Elena Smolková.    2011 . 76 s.
  kniha

  kniha

 3. Analýza informací o sportu osob s postižením ve sportovních časopisech (v letech 2000 - 2006) [rukopis] / Petra Chovanová.   . 56 s., 24 s. příloh
  kniha

  kniha

 4. Hračky, rehabilitační a kompenzační pomůcky pro žáky se zrakovým postižením [rukopis] / Barbora Jahnová.    2010 . 112 s. (159 089 znaků), 13 s.
  kniha

  kniha

 5. Informovanost rodičů žáků s vadami sluchu o problematice sluchového postižení [rukopis] / Petra Charvátová.    2009 . 150 s.
  kniha

  kniha

 6. Interpretace hudby v českém znakovém jazyce [rukopis] / Helena Korbačková.    2015 . 71
  kniha

  kniha

 7. Jednostranná hluchota - Péče o jedince s jednostrannou hluchotou [rukopis] : se zaměřením na problematiku jednostranné hluchoty a nedoslýchavosti / Lada Savarová.    2011 . 115 stran
  kniha

  kniha

 8. Neplatnost a neexistence manželství [rukopis] / Veronika Čopjanová.    2012
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
 9. Neplatnost a neexistence manželství [rukopis] / Veronika Pospíšilová.    2013
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
 10. Neplatnost pracovněprávních úkonů [rukopis] / Vlastimil Calaba.    2013
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100