Výsledky vyhledávání

 1. Annual report ....    Praha :  Ústav dějin umění Akademie věd ČR,  2014- .  sv.
  Annual report

  časopis

 2. Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v.v.i. / [editoři Šárka Krupičková, Olga Lečbychová ; autoři textů Hedvika Břínková ... et al.].    Brno :  Archeologický ústav AV ČR,  2011 . 94 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF100000
 3. Český historický ústav v Římě : stav a perspektivy ediční činnosti = L'Istituto Storico Ceco di Roma : situazione e prospettive dell'attività editoriale = The Czech Historical Institute in Rome : the status and perspectives of ediorial activities / Jaroslav Pánek a kolektiv.    Praha : Historický ústav AV ČR ; Roma : Český historický ústav v Římě, 2018 . 223 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF100000
 4. Čeština v pohledu synchronním a diachronním : stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český / Světla Čmejrková, Jana Hoffmannová, Jana Klímová, editors.    Prague : Karolinum, [2012]  ©2012 . 1 online zdroj (857 stran)
  http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=880993
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
 5. Divadelní ústav 1959-2009 / [stať Z historie Divadelního ústavu napsala Jana Patočková ; soupisy sestavily Alena Součková a Jarmila Svobodová (publikace) a Helena Albertová (výstavy)].    Praha :  Institut umění - Divadelní ústav,  2009 . 321 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
 6. Historie fyziologie rostlinných pohybů se zřetelem k výzkumu na Mendelově univerzitě a dalších brněnských vědeckých pracovištích : monografie = History of the physiology of plant movements in view of research at Mendel University and other scientific institutions in Brno / Jiří Šebánek.    Brno :  Mendelova univerzita,  2010 . 60 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRFH100000
 7. Ivan Málek a vědní politika 1952-1989, aneb, Jediný opravdový komunista? / Martin Franc.    Praha : Masarykův ústav ; a Archiv AV ČR, 2010 . 389 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  UPOL000100
  Z000100
 8. Od národopisu k evropské etnologii : 70 let Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity / Miroslav Válka s kolektivem.    Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav evropské etnologie, 2016 . 211 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
 9. Od střízlíka přes člověka k vorvaňovi : mozaika vzpomínek biologa, anatoma, vysokoškolského učitele / Milan Klíma.    Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018 . 422 stran, 12 nečíslovaných stran obrazových příloh
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
 10. Osudy Ústavu pro jazyk český : dějiny ÚJČ ČSAV a jeho předchůdců ve světle archivních pramenů / Věra Dvořáčková.    Praha :  ÚJČ AV ČR,  2011 . 271 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100