Výsledky vyhledávání

 1. Acta reformationem bohemicam illustrantia : příspěvky k dějinám utrakvismu / s kolektivem spolupracovníků katedry dějin křesťanství připravel Amedeo Molnár.    Praha :  Ústřední církevní nakladatelství,
  časopis

  časopis

 2. Bohemia and Moravia. Volume I, The reception of antiquity in Bohemian book culture from the beginning of printing until 1547 / Kamil Boldan, Borek Neskudla, Petr Voit.    Turnhout : Brepols, 2014 . 288 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
 3. Bohuslava Bílejovského Kronika česká : studijní texty ETF v Praze / [k vydání připravil, úvodní studií, poznámkami a rejstříky opatřil] Ota Halama.    Praha :  Kalich,  2011 . 147 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF000100
 4. Epilog husitské revoluce : pražské povstání 1483 / [Amadeo Molnár a kol.].    Molnár, Amedeo. (1978), s. 45-127.Acta reformationem bohemicam illustrantia.
  článek

  článek

 5. Gladio verbi Dei : písemnictví doby husitské ve fondech rajhradských a brněnských : katalog k výstavě / zpracovali: Helena Krmíčková, Lucie Mazalová, Petra Mutlová, Jindra Pavelková, Pavel Ševčík ; překlad do němčiny ... Josefina Ofner ; překlad do angličtiny ... Lucie Butcher.    Brno : Masarykova univerzita, 2015 . 99 stran
  http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:da5d59c0-844c-11e5-ac67-005056827e51
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF100000
 6. Gregoriánský chorál v liturgické tradici utrakvistů : zpěvy propria missae / Božena Coufalová ; vedoucí práce Stanislav Tesař.    Olomouc :  [vl. nákl.],  1996 . 118 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
 7. Hádání pravdy a lži o kněžské zboží [elektronický zdroj] / z Cimburka a Tovačova, Ctibor.    Praha :  [s.n.],  1539 . 1 CD-ROM
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
  počítačový soubor

  počítačový soubor

 8. Husovská dilemata / Ctirad Václav Pospíšil.    Kostelní Vydří :  Karmelitánské nakladatelství,  2015 . 319 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF100100
  Z000100
 9. Jakoubek ze Stříbra : texty a jejich působení / vydali Ota Halama a Pavel Soukup.    Praha :  Filosofia,  2006 . 274 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
 10. Jan Bechyňka : kněz a literát / Noemi Rejchrtová.     (1984), s. 5-34.Praga mystica.
  článek

  článek