Výsledky vyhledávání

 1. Analýza funkčního stavu svalů u vybrané skupiny nesportovců s odstupem pěti let [rukopis] / Jaroslav Vaněk.    2017 . 71 s.
  kniha

  kniha

 2. Determinace stavu podpůrně-pohybového aparátu u studentů a studentek Univerzity obrany v Brně [rukopis] / Barbora Sedlaříková.    2006 . 76
  kniha

  kniha

 3. Hodnocení posturálních funkcí a pohybových stereotypů u dětí ze Základní školy v Lipníku nad Bečvou [rukopis] / Petra Horáková.    2009 . 71 s.(74356 znaků), 15 s. příl
  kniha

  kniha

 4. Metoda Ludmily Mojžíšové a její vliv na funkční ženskou sterilitu [rukopis] / Marie Nováková.    2011 . 77 s. (103 111 znaků)
  kniha

  kniha

 5. OVĚŘENÍ VLIVU KOMPENZAČNĚ-POHYBOVÉHO PROGRAMU ZAMĚŘENÉHO NA OBLAST HORNÍ POLOVINY TĚLA U TENISTŮ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU [rukopis] / Dominika Šubrtová.    2017 . 76 s. (15 058 znaků)
  kniha

  kniha

 6. Pohybové aktivity psychomotorického charakteru ve vodním prostředí pro děti s mentální retardací [rukopis] / Lenka Fijalíková.   . 60
  kniha

  kniha

 7. POHYBOVÉ STEREOTYPY U TENISTŮ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU A MOŽNOSTI JEJICH OVLIVNĚNÍ VYROVNÁVACÍM CVIČENÍM [rukopis] / Adéla Balůsková.    2017 . 106
  kniha

  kniha

 8. Sledování svalových dysbalancí, postury a biologického proporcionálního věku u hráčů basketbalu [rukopis] / Jan Barnet.    2019 . 65 s.
  kniha

  kniha

 9. Svalová dysbalance a pohybové stereotypy u hráčů a hráček volejbalu [rukopis] / Iveta Poláková.    2013 . 85
  kniha

  kniha

 10. Zhodnocení efektu terapie dle Roswithy Brunkow pomocí posturografie u osob s vadným držením těla [rukopis] / Barbora Mazlová.    2009 . předpoklád. 83 s., 16 s. obr.p
  kniha

  kniha