Výsledky vyhledávání

 1. Analýza faktorů záškoláctví u dětí ze sociálně znevýhodněných rodin na Břeclavsku [rukopis] / Blanka Gavendová.    2014 . 68 stran
  kniha

  kniha

 2. Dramatické aktivity a hraní rolí jako prevence sociálně patologických jevů [rukopis] / Jan Komárek.    2014 . 103 s.
  kniha

  kniha

 3. Funkce školního metodika prevence na středních školách ve městě Opava [rukopis] / Lenka Havrlantová.    2010 . 66 s. (144 862 znaků)
  kniha

  kniha

 4. Hodnocení sociální prevence na domově mládeže z hlediska uživatelů [rukopis] / Eva Cachová.    2009 . 69 stran
  kniha

  kniha

 5. Charakteristika školního klimatu [rukopis] / Hana Forstová.    2010 . 72 s. (93132znaků)
  kniha

  kniha

 6. Mentoring jako metoda prevence sociálně patologických jevů [rukopis] / Eva Zemanová.    2010 . 69
  kniha

  kniha

 7. Možnosti naplňování standardů primární prevence externím poskytovatelem centrem primární prevence Vrakbar v Jihlavě z hlediska spolupráce se školou [rukopis] / Pavla Polodnová.    2009 . 120 s., 46 s. příloh
  kniha

  kniha

 8. Nízkoprahové zařízení KamPak? Slavičín v systému služeb sociální prevence [rukopis] / Kristýna Dvořáková.    2011 . 134 stran
  kniha

  kniha

 9. Pravidelné provozování sportovní hry a jeho vliv na kvalitu trávení volného času [rukopis] / Miloš Poláček.    2012 . 78 s.
  kniha

  kniha

 10. Prevence šikany v Minimálních preventivních programech základních škol regionu Znojemsko [rukopis] / Jana Kloudová.   . 95 s. (134 242 znaků)
  kniha

  kniha