Výsledky vyhledávání

 1. Aktivizace jako nástroj ke zlepšení soběstačnosti v období stárnutí a stáří [rukopis] / Tereza Drekslerová.    2014 . 96 s. (156 524 znaků)
  kniha

  kniha

 2. Analýza sociální rehabilitace v regionu Boskovicko [rukopis] / Renata Špidlíková.    2014 . 73 s.(135 265 zn.), 73 s. příl
  kniha

  kniha

 3. Autonomie ve stáří : kapitoly z gerontosociologie / Dana Sýkorová.    [Olomouc] : [Univerzita Palackého. Centrum podpory studentů se specifickými potřebami], [2019] . 1 online zdroj
  Elektronická verze pro uživatele knihoven UP se specifickými nároky
  kniha

  kniha

 4. Autonomie ve stáří : kapitoly z gerontosociologie / Dana Sýkorová.    Praha :  Sociologické nakladatelství (SLON),  2007 . 284 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK010000
  LF100000
  Z120100
 5. Důstojnost u hospitalizovaných seniorů [rukopis] / Romana Hanáčková.    2019 . 61s.
  kniha

  kniha

 6. Hodnocení funkční nezávislosti u vybraných pacientů Komplexního cerebrovaskulárního centra [rukopis] / Eva Svobodová.    2018 . 100 s.(155 295 znaků)
  kniha

  kniha

 7. Kvalita života seniorů žijících v domově pro seniory a v penzionu pro seniory na Prostějovsku [rukopis] / Lucie Svobodová.    2012 . 83 s. (133 109)
  kniha

  kniha

 8. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví : MKF / [překladatelé Jan Pfeiffer, Olga Švestková].    Praha :  Grada,  [2008?] . 280 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK200000
  FZV310000
  PDF000200
  Z400100
 9. Mobilizace pacienta / Kateřina Šrubařová.    V Praze :  EuroProfis,  2007 . 52 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FZV200000
 10. Možnosti aktivního života z pohledu osob seniorského věku [rukopis] / Petra Břízová.    2011 . 90 s. (121 390 znaků)
  kniha

  kniha