Výsledky vyhledávání

 1. Interpretace hudby v českém znakovém jazyce [rukopis] / Helena Korbačková.    2015 . 71
  kniha

  kniha

 2. Jednostranná hluchota - Péče o jedince s jednostrannou hluchotou [rukopis] : se zaměřením na problematiku jednostranné hluchoty a nedoslýchavosti / Lada Savarová.    2011 . 115 stran
  kniha

  kniha

 3. Služby poskytované jedincům se sluchovým postižením v Olomouckém kraji [rukopis] / Jana Vymětalová.    2008 . 74s., 10 s. příloh
  kniha

  kniha

 4. Specifika tlumočení pro žáky/studenty se sluchovým postižením [rukopis] / Kateřina Marečková.    2009 . 102
  kniha

  kniha

 5. Význam screeningového vyšetření sluchu OAE u novorozenců pro psychomotorický vývoj dítěte s aplikovaným kochleárním implantátem [rukopis] / Jana Šadibolová.    2011 . 84 s., 33 s. přílohy
  kniha

  kniha