Výsledky vyhledávání

  1. Analýza vlivu čerpání dotací z Programu rozvoje venkova prostřednictvím metody LEADER na rozvoj venkova Olomouckého okresu [rukopis] / Sandra Petrášová.    2013 . 97 s. (152 378 znaků).
    kniha

    kniha

  2. Hospodářská analýza vybraného územního samosprávného celku [rukopis] / Soňa Čechová.    2014 . 110 s. (116 872 znaků)
    kniha

    kniha