Výsledky vyhledávání

 1. Efekt Akrální koaktivační terapie v léčbě nespecifických bolestí dolní části zad [rukopis] / Anežka Krejčová.    2017 . 118 s. (169 728 znaků)
  kniha

  kniha

 2. Poruchy dechových funkcí u osob s Parkinsonovou chorobou a jejich ovlivnění pomocí respirační fyzioterapie [rukopis] / Jana Klíšťová.    2008 . 92
  kniha

  kniha

 3. Posouzení vlivu lázeňské léčby na hodnoty nádechových a výdechových ústních tlaků u školních dětí s bronchiálním astmatem [rukopis] / Pavla Hantychová.    2008
  kniha

  kniha

 4. Sledování hodnot nádechových a výdechových ústních tlaků u zdravých školních dětí a u dětí s bronchiálním astmatem [rukopis] / Milena Ebergényiová.    2008
  kniha

  kniha

 5. Vliv individuální kinezioterapie včetně technik respirační fyzioterapie na ventilační funkce a mechaniku dýchání u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní [rukopis] / Marta Kostková.    2011 . 86
  kniha

  kniha

 6. VLIV JÓGOVÉHO TĚLESNÉHO A DECHOVÉHO CVIČENÍ NA POHYBOVOU SLOŽKU DÝCHÁNÍ U DĚTÍ S ASTHMA BRONCHIALE [rukopis] / Zuzana Jarošová.    2016 . 73
  kniha

  kniha

 7. Vliv lázeňské léčby na ventilační parametry a kineziologické ukazatele u dětí předškolního věku s bronchiálním astmatem [rukopis] / Iva Dokulilová.    2010 . 134 s.
  kniha

  kniha

 8. Zhodnocení efektu rehabilitační léčby na dechový vzor a kvalitu života v závislosti na zdraví u pacientů s idiopatickou plicní nemocí a pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí [rukopis] / Viktorie Prachařová.    2018 . 111 s
  kniha

  kniha