Výsledky vyhledávání

 1. Instituty českého mezinárodního práva soukromého / Naděžda Rozehnalová.    Praha : Wolters Kluwer, 2016 . 270 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF300000
 2. Lex Rhodia de iactu a společná havárie / Petr Dostalík, Bohumil Poláček.    Právněhistorické studie 47/1.2017, s. 5-25.
  článek

  článek

 3. Opatření obecné povahy v teorii a praxi / David Hejč, Lenka Bahýľová.    V Praze : C.H. Beck, 2017 . xvii, 252 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF420100
 4. Pozapomenuté právní instituty / Karolina Adamová, Vilém Knoll, Václav Valeš a kolektiv.    Plzeň :  Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,  2014 . 143 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF000100
  PF100300
 5. Prohlídka osoby ve správním právu / Pavel Mates.    Právní rozhledy.roč. 27, (2019), č. 6, s. 203-206.
  článek

  článek

 6. Remedia spolii v stredovekom kánonickom práve / Vojtech Vladár.    Praha :  Leges,  2014 . 236 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100100
 7. Švédský úřad pro hospodářskou kriminalitu (The Swedish Economic Crime Authority - "SECA") / Jonas Arvidsson.    Státní zastupitelství.Roč. 12, (2014), č. 5, s. 36-38.
  článek

  článek