Výsledky vyhledávání

 1. Agenturní zaměstnávání a zákoník práce. (I.) Jaroslav Stádník, Petr Kieler.    Práce a mzda.Roč. 63, (2015), č. 4, s. 27-31.
  článek

  článek

 2. Aktuální otázky odměňování exekutivy v akciových společnostech / Klára Hurychová.    Obchodní právo.Roč. 23, (2014), č. 12, s. 502-514.
  článek

  článek

 3. Analýza motivační struktury organizace [rukopis] / Lucie Kovářová.    2008 . 80 s., 4 s. příloh
  kniha

  kniha

 4. Beneficia, záduší a patronát v barokních Čechách : na příkladu třeboňského panství na přelomu 17. a 18. století / Pavel Pumpr.    Brno : Matice moravská, 2010 . 421 stran, 16 stran nečíslovaných barevných obrazových příloh
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
 5. Česká republika je v rovném odměňování žen třetí nejhorší v Unii / Jiří Chum.    Veřejná správa.roč. 28, (2017), č. 7, 10-13.
  článek

  článek

 6. Činnosti mimo pracovní poměr a jejich odměňování / Hubert Režný, Jiří Týc.    Praha :  Práce,  1973 . 213 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
 7. Diskriminace při odměňování v pracovním právu [rukopis] / Kristýna Suchánková.    2016 . 56 s. (107 157 znaků)
  kniha

  kniha

 8. Diskriminace při odměňování z důvodu pohlaví [rukopis] / Zuzana Tomčíková.    2011
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
 9. Diskriminace žen v pracovním právu [rukopis] / Petra Benková.    2010
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
 10. Genderové nerovnosti v odměňování: problém nás všech / Alena Křížková, Romana Marková Volejníčková, Marta Vohlídalová.    Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2018 . 198 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100100