Výsledky vyhledávání

 1. Alkohol u dětí na Olomoucku: zkušenosti s konzumací a postoje [rukopis] / Zdeněk Krejčí.    2013 . 105 s 21 s. příloh
  kniha

  kniha

 2. Komunitní plánování sociálních služeb na Konicku se zaměřením na mládež [rukopis] / Lucie Voglová.    2015 . 98 s. (151 048 znaků)
  kniha

  kniha

 3. Motivace pubescentů k využívání služeb nízkoprahových zařízení pro děti a mládež [rukopis] / Vladimíra Kalinová.    2018 . 100 s. (166216 znaků)
  kniha

  kniha

 4. Nízkoprahové zařízení KamPak? Slavičín v systému služeb sociální prevence [rukopis] / Kristýna Dvořáková.    2011 . 134 stran
  kniha

  kniha

 5. Osobnost pracovníka nízkoprahového zařízení pro děti a mládež [rukopis] / Zuzana Kohoutová.    2019 . 80 s. (129 084 znaků)
  kniha

  kniha

 6. Sekundární prevence v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež se zaměřením na kompetence pracovníků [rukopis] / Markéta Polová.    2014 . 74 s. (129 527 znaků)
  kniha

  kniha

 7. Škola jako problém [rukopis] / Michal Filák.    2015 . 99
  kniha

  kniha

 8. Vliv služeb vybraného nízkoprahového zařízení pro děti a mládež na životní situaci uživatelů [rukopis] / Tereza Lamešová.    2012 . 74 s.
  kniha

  kniha

 9. Zpracování situační analýzy vnějších a vnitřních podmínek fungování organizace NZDM Wellmez [rukopis] / Martina Horníčková.    2015 . 87 s. (154 638 znaků)
  kniha

  kniha