Výsledky vyhledávání

 1. Disparita sebeobrazů, výchovný vliv a důsledky [rukopis] / Kateřina Vojvodíková.    2008 . 81 s., 7 s. příloh
  kniha

  kniha

 2. MÍSTO KONTROLY A POSTOJE K PENĚZŮM U NEZAMĚSTNANÝCH [rukopis] / Vladimíra Kantoříková.    2014 . 70s. (134 905 znaků)
  kniha

  kniha

 3. Nezaměstnanost [rukopis] / Miroslava Vojnová.    2010 . 129 s.
  kniha

  kniha

 4. Postoje k penězům u seniorů [rukopis] / Linda Růžičková.    2011 . 99 s. (166 067 znaků)
  kniha

  kniha

 5. Socioemoční senzitivita v kontextu místa kontroly, alexithymie a disociace [rukopis] / Veronika Tvrdá.    2018 . 87 s. (165 016 znaků)
  kniha

  kniha

 6. Školní úspěšnost žáků 2. stupně základní školy a nižšího stupně víceletého gymnázia ve vztahu k sociální opoře [rukopis] / Magda Melovská.    2011 . 88 s.
  kniha

  kniha

 7. Typ spirituality u lidí s prožitkem NDE [rukopis] / Hana Bruštíková.    2010 . 168 s.
  kniha

  kniha