Výsledky vyhledávání

 1. Analýza projektů v oblasti volnočasových aktivit a sportu v MAS na území ORP Boskovice [rukopis] / Petr Horák.    2012 . 89 s.
  kniha

  kniha

 2. Analýza vlivu čerpání dotací z Programu rozvoje venkova prostřednictvím metody LEADER na rozvoj venkova Olomouckého okresu [rukopis] / Sandra Petrášová.    2013 . 97 s. (152 378 znaků).
  kniha

  kniha

 3. Dopady zavedení Společné zemědělské politiky na rozvoj zemědělství a venkova v regionu Střední Morava [rukopis] / Petra Dudová.    2015 . 88 s. (148 820 znaků)
  kniha

  kniha

 4. Místní akční skupiny v Jihomoravském kraji [rukopis] / Sára Vránová.    2019 . 137
  kniha

  kniha