Výsledky vyhledávání

 1. Alchymická mše : sborník textů ke vztahům alchymie a křesťanství / Ivo Purš a Jakub Hlaváček (edd.).    [Praha] :  Malvern  2008 . 285 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
 2. Arbeo z Freisingu: Život a umučení svatého Jimrama, mučedníka / Josef Förster.    Praha :  Karolinum,  2007 . 91 s., [8] s. obr. příl.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF000100
 3. 3.Colour

  Colour : the art & science of illuminated manuscripts / edited by Stella Panayotova ; with the assistance of Deirdre Jackson & Paola Ricciardi.    London : Harvey Miller Publishers, 2016 . 420 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  KONVIKT000100
 4. Čítanka latinských textů z pozdně středověkých Čech / edd. Lucie Doležalová, Michal Dragoun a Jan Ctibor.    V Praze : Scriptorium, 2017 . 355 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
 5. Dalimilova kronika : pařížský zlomek latinského překladu v Olomouci / text Libuše Hrabová, Antonín Kalous.    Olomouc : Nadační ústav regionální spolupráce, o.p.s., 2006 . 21 nečíslovaných stran
  http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:ca9b2070-6178-11e2-bc24-005056827e51
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z010000
 6. De monstris marinis (De natura rerum VI) = Mořská monstra (O přírodě VI) / Tomáš z Cantimpré ; latinská edice, překlad, úvod a komentář Hana Šedinová.    Praha :  OIKOYMENH,  2008 . 420 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF100000
  Z000100
 7. Druhý vatikánský mytograf : dva nově identifikované rukopisy z Národní knihovny v Praze = The Second Vatican Mythographer : two newly identified manuscripts from the National Library in Prague / Alena Hadravová.    V Praze : Scriptorium, 2017 . 369 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
 8. Enee Silvii Piccolominei postea PII PP. II. De Evropa / edidit commentarioque instruxit Adrianvs van Heck.    Città del Vaticano :  Biblioteca Apostolica Vaticana,  2001 . 313 s., [5] s. obr. příl.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
 9. Evangeliář zábrdovický a Svatovítská apokalypsa / Pavol Černý.    Praha : Academia, 2004 . 378 stran, 48 stran nečíslované obrazové přílohy
  http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:6acf9a80-79ec-11e3-b0d1-005056827e51
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF000100
  KONVIKT000100
  Z100100
 10. Fragmentum Pragense Euangelii S. Marci : vulgo autographi / Josef Dobrovský ; k vydání připravil Bohumil Ryba.    Praha :  Nakladatelství Československé akademie věd,  1953 . 149 s., 17 s. il. příl.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z200000