Výsledky vyhledávání

 1. Adaptace metodiky rozvoje jazykových schopností podle Elkonina u dětí v mateřské škole [rukopis] / Zuzana Andrýsková.    2012 . 92 stran
  kniha

  kniha

 2. Agramatismus v českém afatickém textu [rukopis] / Adéla Faltysová.    2019 . 71
  kniha

  kniha

 3. APLIKACE MENZERATH-ALTMANNOVA ZÁKONA NA MLUVENOU ČÍNŠTINU - PŘÍZVUKOVÝ TAKT [rukopis] / Denisa Schusterová.    2013 . 75 s. (90 235)
  kniha

  kniha

 4. Aplikace Menzerath-Altmannova zákona na psanou japonštinu [rukopis] / Denis Birjukov.    2016 . 104
  kniha

  kniha

 5. Aplikácia Menzerath-Altmannovho zákona na súčasnú hovorenú čínštinu na úrovni výpovede [rukopis] / Jana Ščigulinská.    2013 . 79 s. (110 799 znakov)
  kniha

  kniha

 6. Pragmatická jazyková rovina u osob s poruchami autistického spektra [rukopis] / Tereza Staňková.    2016 . 133 s. (184 s. celkem)
  kniha

  kniha

 7. Rytmizace jako prostředek rozvoje komunikační schopnosti u dětí předškolního věku [rukopis] / Radka Pardubická.    2013 . 91 s. (113 745 znaků)
  kniha

  kniha

 8. Specifika komunikačních schopností u žáků základní školy pro tělesně postižené [rukopis] / Nikola Heiderová.    2016 . 124 s. (235 851 znaků)
  kniha

  kniha

 9. Specifika ontogeneze komunikace u osob s poruchou autistického spektra [rukopis] / Jana Talíková.    2016 . 115 stran
  kniha

  kniha

 10. Vybraná logopedická vyšetření u žáků se specificky narušeným vývojem řeči- případové studie [rukopis] / Andrea Pekárková.    2017 . 84 s. (138 227 znaků)
  kniha

  kniha