Výsledky vyhledávání

 1. 150 let Všeobecného obchodního zákoníku : sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého kolokvia ke 150. výročí Všeobecného obchodního zákoníku pořádaného ve dnech 11.-12.10.2012 Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci pod názvem Zákon č. 1/1863 ř.z., všeobecný rakouský zákoník - inspirační zdroj českého obchodního práva / editorka Kamila Bubelová.    Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2012 . 174 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF200000
  Z000100
 2. 200 let ABGB - od kodifikace k rekodifikaci českého občanského práva : sborník z mezinárodní vědecké konference / Milana Hrušáková (ed.).    Praha :  Leges,  2011 . 157 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF200000
 3. Acta historico-iuridica Pilsnensia 2011 : kodifikační geneze soukromého práva a její myšlenkové zázemí : sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia k 260. výročí narození Franze von Zeillera a dvěma stoletím všeobecného zákoníku občanského /. Kodifikační geneze soukromého práva a její myšlenkové zázemí, 2011   .  Plzeň : Plzeň  Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk  2011 . 282 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  časopis

  časopis

 4. L'attenzione pastorale per i fedeli orientali : profili canonistici e sviluppi legislativi : atti della giornata di studio tenutasi nel XXV anniversario della promulgazione del Codice dei Canoni Chiese Orientali.    Città del Vaticano : Libreria Editrice Vaticana, [2017]  ©2017 . 238 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF000100
 5. Civilnoprávne inštitúty a ich historická reflexia vo svetle moderných kodifikácií : (zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 17.03.-18.03.2016 na pôde PrF UMB) / Zlatica Poláček-Tureková, Michal Turošík (eds.).    V Banskej Bystrici : Belianum, 2016 . 443 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
 6. Codifying choice of law around the world : an international comparative analysis / Symeon C. Symeonides ; foreword by Lord Collins of Mapesbury.    Oxford ; New York, N.Y. :  Oxford University Press,  c2014 . xlv, 411 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
 7. Il Concilio Vaticano II e la nuova codificazione canonica / Pericle Felici.    [Città del Vaticano] : [nakladatel není známý], 1967 . 29 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF000100
 8. Dějiny kodifikace soukromého práva v českých zemích / Ondřej Horák, Jakub Razim.    Praha : Leges, 2020 . 140 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Z200100
 9. Digesta Iustiniani / recognovit Theodorus Mommsen ; retractavit Paulus Krueger.    Olomouc : Nugis Finem Publishing, [2018]  ©2018 . 887 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF000100
  PF110100
 10. Diritto particolare nel sistema del CCEO : aspetti teoretici e produzione normativa delle Chiese orientali cattoliche ; Tvorba noriem partikulárneho práva cirkvi sui iuris / editor - a cura di Šimon Marinčák ; [Centrum spirituality Východ - Západ M. Lacka].    Košice [i.e. Trnava] :  Dobrá kniha,  2007 . 544 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF100000