Výsledky vyhledávání

 1. Alternativní formy zaměstnávání osob se zdravotním postižením v regionu Karviná [rukopis] / Ivana Majerovová.    2013 . 125 s.
  kniha

  kniha

 2. Bazální stimulace z pohledu jejich poskytovatelů [rukopis] / Klára Fabíková.    2010 . 95 s., 14 s. obr. příloh
  kniha

  kniha

 3. Čtenářské dovednosti žáků ve druhé třídě základní školy [rukopis] / Aneta Kuřová.    2007 . 155 s.
  kniha

  kniha

 4. Možnosti integrace studentů s tělesným či smyslovým postižením do běžné třídy odborného učiliště a praktické školy [rukopis] / Šárka Peškarová.    2007 . 118 stran
  kniha

  kniha

 5. Nové přístupy zkvalitňování života klientů v ústavu sociální péče v Bohumíně [rukopis] / Dagmar Chorá.    2008 . 101 stran bez příloh
  kniha

  kniha

 6. Proces transformace a kvalita pobytových sociálních služeb [rukopis] / Jaroslava Krömerová.    2012 . 96 s. (135 287 znaků),7 s.
  kniha

  kniha

 7. Specifika heterogenních tříd v české malotřídní škole [rukopis] / Hana Bakalářová.    2016 . 99
  kniha

  kniha

 8. Umění ve vzdělávání dětí se speciálně-vzdělávacími potřebami [rukopis] / Jarmila Nováčková.    2017 . 78.s. (14 806)
  kniha

  kniha

 9. Výchovně vzdělávací přístupy ve škole při nemocnici [rukopis] / Marie Novotná.    2008 . 70 stran, 28 stran přílohy
  kniha

  kniha

 10. Vzdělávání dětí ve školách při zdravotnických zařízeních [rukopis] : Analýza vzdělávání ve vybraném zdravotnickém zařízení / Jana Šenovská.    2007 . 65 s., 14 s. obr. příloh
  kniha

  kniha