Výsledky vyhledávání

 1. Arbitration of international mining disputes : law and practice / Henry G. Burnett, Louis-Alexis Bret.    Oxford : Oxford University Press, 2017 . xxxv, 379 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
 2. Europeizace horního práva / Ondřej Vícha.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 12, (2017), No. 1, s. 264-281.
  článek

  článek

 3. Horní zákon ; Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě : komentář / Ondřej Vícha.    Praha : Wolters Kluwer, 2017 . liii, 937 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100200
 4. Horní zákony československé platné v Čechách, na Moravě a ve Slezsku / sestavili a poznámkami opatřili Josef Peter a Karel Koschin.    Praha : Československý Kompas, 1930 . 631 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
 5. The international comparative legal guide to: mining law 2017 : a practical cross-border insight into mining law / editor Tom McDermott.    London : Global Legal Group Ltd., 2016 . 230 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
 6. International mining law / Theodore Francis Van Wagenen.    Charleston, S.C. :  BiblioBazaar,  [2010?] . ix, 342 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
 7. Mining and energy law / Samantha Hepburn.    Port Melbourne : Cambridge University Press, 2015 . xxxi, 454 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
 8. Několik poznámek k ochraně hornických kulturních památek na příkladu propadu Žebračka / Ondřej Vícha.    Ochrana světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v středoevropském právním kontextu.sign. 13426 (PF), s. 182-192.
  článek

  článek

 9. O jihlavském hornictví / Antonín Vohlídal.    V Jihlavě : Nákladem krajského nakladatelství, 1949 . 30 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
 10. Ochrana životního prostředí a lidských práv v horním právu [rukopis] / Hana Hefnerová.    2011
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100