Výsledky vyhledávání

 1. The Expression of the Emotions in Man and Animals / Charles Darwin..    Cambridge : Cambridge University Press, 1872. . 1 online resource (vi, 374 pages)
  Plný text pro studenty a zaměstnance UPOL
  kniha

  kniha

 2. The expression of the emotions in man and animals / Charles Darwin..    Cambridge : Cambridge University Press, 2010. . 1 online resource (viii, 394 pages, vii pages of plates)
  Plný text pro studenty a zaměstnance UPOL
  kniha

  kniha

 3. Hodnocení mimiky obličeje po periferní paréze nervus facialis pomocí kinematické analýzy [rukopis] / Alžběta Ondrufová.    2015
  kniha

  kniha

 4. Možnosti vyjadřování žáka mladšího školního věku prostřednictvím neverbální komunikace [rukopis] / Martina Šťastná.    2017 . 85 s. (119 976 znaků)
  kniha

  kniha

 5. Možnosti vyjadřování žáka mladšího školního věku prostřednictvím neverbální komunikace [rukopis] / Martina Šťastná.    2017 . 86 s. (110 445 znaků)
  kniha

  kniha

 6. Neverbální projevy redaktorů v živých vstupech ve zpravodajství veřejnoprávní a soukromé televize na příkladu mimiky a prozódie [rukopis] / Barbora Bittnerová.    2017 . 170 s.
  kniha

  kniha

 7. Semiotische Aspekte der Emotikons [rukopis] / Barbora Vrzáčková.    2015 . 93
  kniha

  kniha