Výsledky vyhledávání

 1. Bazální stimulace u dětí s dětskou mozkovou obrnou [rukopis] / Veronika Vykopalová.    2013 . 87 (144 473 znaků).
  kniha

  kniha

 2. Bazální stimulace z pohledu jejich poskytovatelů [rukopis] / Klára Fabíková.    2010 . 95 s., 14 s. obr. příloh
  kniha

  kniha

 3. Farní evangelizační buňky jako možná cesta evangelizace [rukopis] / Jiří Slimařík.    2020
  kniha

  kniha

 4. Masáž stimulující dýchání a její vliv na spánek a dýchání u seniorů v dlouhodobé péči [rukopis] / Veronika Dobešová.    2015 . 64s. (98 274 znaků)
  kniha

  kniha

 5. Vnímání Masáže stimulující dýchání pacienty s chronickou obstrukční plicní nemocí [rukopis] / Kateřina Pinďáková.    2016 . 65 s. / 3 přílohy
  kniha

  kniha

 6. Základní a nástavbové prvky konceptu Bazální stimulace a možnosti jejich využití u dětí s tělesným a mentálním postižením na 1. stupni základní školy [rukopis] / Tereza Grulichová.    2018 . 118 s. (205 913 znaků)
  kniha

  kniha