Výsledky vyhledávání

 1. 2D a 3D kinematografická analýza pohybu ramenního pletence srovnání s klinickými vyšetřovacími metodami [rukopis] / Barbora Pavlíková.   . 54 s.
  kniha

  kniha

 2. Analýza činností a personálních potřeb odběratelských organizací a institucí : vzdělávání pedagogických pracovníků pro volnočasové aktivity osob se speciálními potřebami / [za řešitelský kolektiv Julie Wittmannová].    Olomouc :  Univerzita Palackého,  2007 . 160 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK100000
 3. Analýza dat z dotazníkových šetření / Hana Řezánková.    [Průhonice] : Professional Publishing, 2017 . 225 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF000100
 4. Analýza dat z dotazníkových šetření / Hana Řezanková.    Praha :  Professional Publishing,  2011 . 223 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  LF000100
 5. Analýza dat z dotazníkových šetření / Hana Řezanková.    Praha :  Professional Publishing,  2007 . 212 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
 6. Analýza pohybové aktivity polských adolescentních dívek / Krysztof Skalik, Petra Lokvencová, Karel Frömel.    Česká kinantropologie.Roč. 13, č. 4 (2009), s. 63-69.
  článek

  článek

 7. Analýza přípravy studentů středních zdravotnických škol v oblasti využívání informačních technologií při získávání odborných informací v rámci celoživotního vzdělávání [rukopis] / Michaela Velkoborská.    2008 . 118 s., 8 příl. čísl. zvlášť
  kniha

  kniha

 8. Analýza vzájemného vztahu mezi tělesným sebepojetím (body image) a zdravým životním stylem u žen / D. Minaříková.    Antala, Branislav. (1996), s. 121-126 : tab., grafy.Zborník.
  článek

  článek

 9. Aplikace metody SERVQUAL pro hodnocení kvality služeb ve sportu / Tomáš Ruda, Michaela Augustová, Jan Šíma.    Česká kinantropologie.Roč. 16, č. 4 (2012), s. 47-54.
  článek

  článek

 10. Bariéry limitujúce vykonávanie turistiky u osôb so zdravotným postihnutím / Krzysztof Kaganek, Tadeusz Ambroży.    18/1 (2008), s. 32-36.Telesná výchova a šport.
  článek

  článek