Výsledky vyhledávání

 1. Aktuální témata. IV, Disciplinární postupy, práva a povinnosti / editoři, Karel Orlita, Josef Jančář ; překlady z polštiny Roman Madecki.    Brno : Akademie kanonického práva, 2018 . 277 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF000100
 2. Disciplinární právo státních zaměstnanců / Pavel Mates, Jindřich Škoda, František Vavera.    Trestněprávní revue.Roč. 15, (2016), č. 5, s. 105-111.
  článek

  článek

 3. Disciplinární přestupky studentů vysokých škol [rukopis] / Ivan Jarmer.    2017 . 51 s. (107 756 znaků).
  kniha

  kniha

 4. Disciplinární řízení úředníků (srovnávací práce) / Aleš Linhart ; [školitel dizertační práce Taisia Čebišová].    Praha :  Právnická fakulta UK [Praha],  1998 . 124 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
 5. Disciplinární, trestní nebo správní řízení a poskytnutí náhrady škody : opatření podle § 19 písm. c), d) a e) zákona jsou dalšími demonstrativně vyjmenovanými možnostmi ochránce k nápravě pochybení stavebních úřadů / Hanák, M..    Svoboda, Zdeněk.9 (2003), s. 9-12.Právní rádce.
  nerozpoznán

  nerozpoznán

 6. Jak státní zástupci (ne)smějí jednat? : praxe kárného soudu ve věcech kárných se státními zástupci v letech 2008-2014 / Tomáš Friedel.    Státní zastupitelství.Roč. 13, (2015), č. 4, s. 9-15.
  článek

  článek

 7. K postavení služebního funkcionáře v kázeňském řízení a řešení námitky podjatosti / Zdeněk Fiala.    Bezpečnostní teorie a praxe.roč. (2018), č. 1, s. 19-26.
  článek

  článek

 8. Kázeňské trestání odsouzených : spravedlnost se nemůže zastavit před branami věznice / Martin Adamec.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 13 (2018), No. 1, s. 54-70.
  článek

  článek

 9. Proces před orgány profesních komor, disciplinární řízení / Sovová, O..    Havlíček, Karel.VII/8 (2003), s. 8-16.Zdravotnictví a právo.
  článek

  článek

 10. Trestanie príslušníkov Policajného zboru v kontexte zásady ne bis in idem / Janka Hašanová.    Bezpečnostní teorie a praxe.roč. (2018), č. 2, s. 23-34.
  článek

  článek