Výsledky vyhledávání

  1. Analýza informací o sportu osob s postižením ve sportovních časopisech (v letech 2000 - 2006) [rukopis] / Petra Chovanová.   . 56 s., 24 s. příloh
    kniha

    kniha

  2. Fenomén "jinakosti" ve sportu v celostátním tisku [rukopis] / Martin Lajza.    2010 . 81 s. plus 40 s. příloh textu,
    kniha

    kniha