Výsledky vyhledávání

 1. Codex soudních a mimosoudních poplatků, advokátní a notářské sazby a normálního tarifu / Kamil Matoušek.    Praha :  Ústřední studentské knihkupectví a nakladatelství,  1936 . 485 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF200000
  kniha

  kniha

 2. Daň darovací : komentář / [Vladimír Pelc].    Praha :  C.H. Beck,  2009 . xiii, 241 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Z000100
  Daň darovací

  kniha

 3. Daň darovací v České republice, Německu a Rakousku / Pavel Nesnídal.    Žoha, Milan.15/10 (2007), s. 12-14.Daně a finance.
  článek

  článek

 4. Daň dědická a darovací s přísl. poplatkem z převodů nemovitostí : (daň z obohacení) : podle předpisů platných v Čechách, na Moravě a ve Slezsku / sestavil a nálezy Nejvyššího správního soudu opatřil Dr. Jan Civín.    Praha : Nakladatelství "Praetor", 1928 . 193 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  kniha

  kniha

 5. Daně 2004 / [za autorský kolektiv František Brabec].    Praha :  ASPI,  2004 . 892 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  kniha

  kniha

 6. Daň z dědictví a daň z darování / Zuzana Střídová ; vedoucí diplomové práce Marie Grossová.    Olomouc :  [vl. nákl.],  2000 . 71 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  kniha

  kniha

 7. Darování pro případ smrti a jeho zdanění / Ondřej Horák, Martin Pop.    Bulletin advokacie.Roč. 23, (2016), č. 3, s. 21-23.
  článek

  článek

 8. Dědění, darování a převádění nemovitostí v praxi / Pavel Mácha.    Praha :  Newsletter,  1999c . 302 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Dědění, darování a převádění nemovitostí v praxi

  kniha

 9. Koordinační výbor k osvobození darů u neziskovek / Martin Děrgel.    Účetnictví.Roč. /49/, (2014), č. 8, s. 17-23.
  článek

  článek

 10. Majetkové daně v České republice [rukopis] / Jana Samková.    2013
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  kniha

  kniha