Výsledky vyhledávání

 1. Analýza strategií zvládání stresu v běhu na lyžích [rukopis] / Pavel Vozka.    2016 . 104 s. (132 709 znaků)
  kniha

  kniha

 2. Aspekty zvládání onkologického onemocnění v rámci partnerského vztahu [rukopis] / Kateřina Purová.    2015 . 72 s. (123 871 znaků)
  kniha

  kniha

 3. Copingové strategie a pohybové aktivity u jedinců v období mladší dospělosti [rukopis] / Lenka Paděrová.    2015 . 68
  kniha

  kniha

 4. Copingové strategie a sebehodnocení dětí staršího školního věku [rukopis] / Jana Rozsypalová.    2014 . 96 s. (170 074 znaků)
  kniha

  kniha

 5. COPINGOVÉ STRATEGIE AKULTURACE U EXPATŮ V ČR SE ZAMĚŘENÍM NA SOCIÁLNÍ OPORU [rukopis] / Barbora Vavřichová.    2019 . 94 s. (172 965)
  kniha

  kniha

 6. Copingové strategie jako prevence syndromu vyhoření u pedagogických pracovníků [rukopis] / Petra Nováková.    2015 . 141 s. (168 283 znaků)
  kniha

  kniha

 7. Copingové strategie u adolescentů při horolezeckých programech [rukopis] / Jakub Hendrych.    2010 . 74 s. (95 594 znakůä
  kniha

  kniha

 8. Copingové strategie u pracovníků zdravotnické záchranné služby [rukopis] / Lucie Šonová.    2014 . 83 s. (116 571 znaků)
  kniha

  kniha

 9. Copingové strategie u současných vysokoškolských studentů s ohledem na genderové diference a studijní zaměření [rukopis] / Tadeáš Venzara.    2017 . 73 s.
  kniha

  kniha

 10. Hněv a jeho souvislosti u pacientů s esenciální hypertenzí [rukopis] / Petra Willantová.    2014 . 90 s. (169 040 znaků)
  kniha

  kniha