Výsledky vyhledávání

 1. 50 rokov Univerzity Komenského : vydané z príležitosti 50. výročia založenia Univerzity Komenského / vedecký redaktor Branislav Varsik.    Bratislava : vydala Univerzita Komenského v Bratislave, 1969 . 635 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  UPOL000100
  Z100000
 2. 50 rokov Univerzity Komenského z aspektu jej výchovnej funkcie : mimoriadny zborník z vedeckej konferencie / hlavný a zodpovedný redaktor E. Sýkora.    Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1970 . 541 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  UPOL000100
  Z100000
 3. 5 rokov Univerzity tretieho veku na Univerzite Komenského a na Slovensku : zborník príspevkov z odborného seminára konaného 10.-11. októbra 1995 / [zostavovateĺ Rozália Čornaničová].    Bratislava :  Univerzita Komenského,  1996 . 97 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
 4. 60 rokov prípravy telovýchovných pedagógov na Univerzite Komenského v Bratislave : zborník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou FTVŠ UK Bratislava - 1.10.1999 / zostavovateĺ Roman Moravec.    Bratislava :  Univerzita Komenského,  1999 . 309 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK100000
 5. 75 rokov Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave / Jozef Haľko, Emília Hrabovec.    Bratislava :  Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK,  [2011] . 118 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF100000
 6. Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. Tomus 14 / [zodpovedný redaktor Dušan Stanek]. t. 14, 1993   .  Bratislava :  Univerzita Komenského,  1993 . 191 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF300000
  časopis

  časopis

 7. Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. Tomus 15 / [Peter Blaho]. t. 15, 1994   .  Bratislava :  Univerzita Komenského,  1994 . 186 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF300000
  časopis

  časopis

 8. Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. Tomus 16 / [zostavovatel Mojmír Mamojka]. t. 16, 1995   .  Bratislava :  Univerzita Komenského,  1995 . 250 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  časopis

  časopis

 9. Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. Tomus 18 / [zostavovatel Ján Reken]. t. 18, 1999   .  Bratislava :  Univerzita Komenského,  1999 . 279 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  časopis

  časopis

 10. Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. Tomus 19 / zostavovatel Daniela Gregušová. t. 19, 2000   .  Bratislava :  Univerzita Komenského,  2000 . 230 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  časopis

  časopis