Výsledky vyhledávání

 1. Analýza strategií zvládání stresu v běhu na lyžích [rukopis] / Pavel Vozka.    2016 . 104 s. (132 709 znaků)
  kniha

  kniha

 2. Analýza strategií zvládání zátěže u učitelů MŠ [rukopis] / Petra Navrátilová.    2016 . 97 s. (183 964 znaků)
  kniha

  kniha

 3. Časová perspektiva lidí závislých na alkoholu [rukopis] / Eva Bazínková.    2011 . 102 s. (142 365 znaků)
  kniha

  kniha

 4. REAKCE NA STRES A COPINGOVÉ STRATEGIE U ŘIDIČŮ Z POVOLÁNÍ [rukopis] / Lenka Topičová.    2011 . 93 s. (167 724 znaků)
  kniha

  kniha

 5. Srovnání strategií zvládání stresu u vybraných skupin sportovců i nesportovců [rukopis] / Markéta Maráčková.    2014 . 77 s. (134 637)
  kniha

  kniha

 6. Stres a vyhoření u příslušníků služby kriminální policie a vyšetřování [rukopis] / Lenka Dubová.    2017 . 102 s. (193292 znaků)
  kniha

  kniha

 7. Zvládání stresu a jeho prevence u vysokoškolských studentů [rukopis] / Jana Chalupová.    2015 . 101
  kniha

  kniha