Výsledky vyhledávání

 1. Analýza rozvojového potenciálu místních akčních skupin [rukopis] / Michal Jaroš.    2013
  kniha

  kniha

 2. Analýza vlivu čerpání dotací z Programu rozvoje venkova prostřednictvím metody LEADER na rozvoj venkova Olomouckého okresu [rukopis] / Sandra Petrášová.    2013 . 97 s. (152 378 znaků).
  kniha

  kniha

 3. Dopady zavedení Společné zemědělské politiky na rozvoj zemědělství a venkova v regionu Střední Morava [rukopis] / Petra Dudová.    2015 . 88 s. (148 820 znaků)
  kniha

  kniha

 4. Podpora zemědělců na příkladu čerpání dotací chovu ovcí ČR [rukopis] / Lada Tomšů.    2016 . 104
  kniha

  kniha