Výsledky vyhledávání

 1. Manažerská psychologie 3., přepracované vydání Milan Mikuláštík.    Grada 2015 . 1 online zdroj (344 stran)
  Plný text pro studenty a zaměstnance UPOL
  kniha

  kniha

 2. Sociální vztahy v organizaci a jejich management Vojtěch Bednář.    Grada 2013 . 1 online zdroj (224 stran)
  Plný text pro studenty a zaměstnance UPOL
  kniha

  kniha