Výsledky vyhledávání

 1. The annual report on the situation regarding racism and xenophobia in the member states of the EU.    Vienna :  EUMC,  2006 . 137 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
 2. Činnost Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie : EUMC : výroční zpráva za rok 2004/2005..    Lucemburk :  Úřad pro úřední tisky Evropských společenství,  2005 . 43 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
 3. Equal opportunities in the postal sector : good practices.    Luxembourg :  Office for Official Publications of the European Communities,  2001 . 63 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
 4. Formování multikulturní společnosti v podmínkách ČR a v zemích střední Evropy : sborník z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 14. a 15. listopadu 2000 ve Slezském ústavu Slezského zemského muzea v Opavě / editor O. Šrajerová.    Praha,  2000 . 292 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
 5. The Hungarian minority in Slovakia / Pavol Frič, Fedor Gál, Peter Hunčík, Christopher Lord.    Prague :  Institute of Social and Political Science, Charles University,  1993 . 79 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
 6. Národnostní menšiny a jejich sociální pozice ve střední Evropě : sborník z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 5.-6.10.1999 ve Slezském ústavu Slezského zemského muzea v Opavě / editoři J. Machačová, J. Matějček.    Praha,  1999 . 294 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
 7. Národnostní menšiny a majoritní společnost v České republice a v zemích střední Evropy v 90. letech XX. století : sborník z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 13. a 14. října 1998 ve Slezském ústavu Slezského zemského muzea v Opavě / [editoři G. Sokolová, O. Šrajerová].    Praha :  Slezský ústav SZM,  1998 . 311 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
 8. Právní nástroje k ochraně národnostních menšin - postavení národnostních menšin v České republice a jejich ochrana : Praha, 17. dubna 1997 : sborník příspěvků / [překlady J. Minajevová].    Praha :  Informační a dokumentační středisko Rady Evropy,  1997 . 88 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FZV100000
  PF000100
 9. Problematika vybraných etnických menšin Vietnamu: rozvojové příležitosti a rizika [rukopis] / Denisa Braunerová.    2012 . 98 s. (30 993 slov)
  kniha

  kniha

 10. Rasismus a xenofobie v členských státech EU : trendy, vývoj a správná praxe : EUMC : výroční zpráva za rok 2005 : shrnutí.    Lucemburk :  Úřad pro úřední tisky Evropských společenství,  2006 . 28 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000