Výsledky vyhledávání

 1. Bazální stimulace a její využití u osob s těžkým mentálním a kombinovaným postižením [rukopis] / Pavla Hoppová.    2011 . 122
  kniha

  kniha

 2. Bazální stimulace u dětí s dětskou mozkovou obrnou [rukopis] / Veronika Vykopalová.    2013 . 87 (144 473 znaků).
  kniha

  kniha

 3. Bazální stimulace z pohledu jejich poskytovatelů [rukopis] / Klára Fabíková.    2010 . 95 s., 14 s. obr. příloh
  kniha

  kniha

 4. Masáž stimulující dýchání a její vliv na spánek a dýchání u seniorů v dlouhodobé péči [rukopis] / Veronika Dobešová.    2015 . 64s. (98 274 znaků)
  kniha

  kniha

 5. Ošetřovatelská péče o pacienta s intrakraniálním čidlem s použitím a bez použití bazální stimulace [rukopis] / Jana Kopecká.    2014 . 79
  kniha

  kniha

 6. Vnímání Masáže stimulující dýchání pacienty s chronickou obstrukční plicní nemocí [rukopis] / Kateřina Pinďáková.    2016 . 65 s. / 3 přílohy
  kniha

  kniha