Výsledky vyhledávání

 1. Andreas Kinderman, zvaný Tulipano. Malíř zátiší vrcholného baroka [rukopis] / Lucie Němečková.    2014 . 116
  kniha

  kniha

 2. Barokní sochařství ve Znojmě [rukopis] / Milan Šálek.    2015 . 160 s.(249152 zn. včetně mez)
  kniha

  kniha

 3. Carl Ditters von Dittersdorf. Podmínky dobové praxe spolu s katalogizací operního a oratorního díla zapomenutého génia [rukopis] / Lenka Čermáková.    2009 . 72 s. 10 s. obr. příloh.
  kniha

  kniha

 4. Cechovní korporace ve vrchnostenských městech na raně novověké Moravě: Kroměříž a Prostějov v 16.-19. století [rukopis] / David Sobek.    2015 . 169 s. (396 576 znaků)
  kniha

  kniha

 5. Das Romanwerk von Maria Anna Sagar [rukopis] / Barbora Veselá.    2013 . 83 s, (182 107 znaků)
  kniha

  kniha

 6. Dějiny a katalog historického fondu farní knihovny v Horní Branné [rukopis] / Josef Kroupa.    2012 . 214 s. (493 147 znaků)
  kniha

  kniha

 7. Hebrejské tiskárny v Praze v 18.století [rukopis] / Dagmar Hudečková.    2016 . 57 s. (130 415 znaků)
  kniha

  kniha

 8. Hnutí Šabtaje Cvi na Moravě v raném novověku [rukopis] / Miroslav Dyrčík.    2012 . 67 s.
  kniha

  kniha

 9. Chov koní jako součást šlechtické reprezentace. Kounicové a jejich hřebčín [rukopis] / Tereza Randýsková.    2015 . 76 s.(172 573 zn.)14 s. příl.
  kniha

  kniha

 10. Jan Filip Leubner (1733 - 1803) [rukopis] / Jana Schlesingerová.    2012 . 198
  kniha

  kniha