Výsledky vyhledávání

 1. Alma mater Pragensis : studie k počátkům Univerzity Karlovy / František Šmahel.    Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016 . 614 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF000100
  UPOL000100
 2. Bürgerbauten aus vier Jahrhundert deutscher Vergangenheit / [Wilhelm Pinder].    Königstein im Taunus ; Leipzig :  Karl Robert Langewiesche Verlag,  1925 . 80 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
 3. The Cambridge companion to Renaissance humanism / edited by Jill Kraye.    Cambridge :  Cambridge University Press,  1996 . xviii, 320 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
 4. The Cambridge history of Renaissance philosophy / general editor Charles B. Schmitt, editors Quentin Skinner, Eckhard Kessler, associate editor Jill Kraye.    Cambridge :  Cambridge University Press,  1988 . xiii, 968 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF000100
  Z000100
 5. The devil and the sacred in English drama, 1350-1642 / John D. Cox.    Cambridge :  Cambridge University Press,  2000 . x, 257 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
 6. Ecce panis angelorum : výtvarné umění pozdního středověku v kontextu eucharistické devoce v Kutné Hoře (kolem 1300-1620) / Aleš Mudra.    České Budějovice :  Halama,  2012 . 319 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
 7. Grosse Bürgerbauten aus vier Jahrhundert deutscher Vergangenheit.    Königstein im Taunus ; Leipzig :  Karl Robert Langewiesche Verlag,  1915 . xvi, 112, xiv s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
 8. Historische Waffen : kurze Entwicklungsgeschichte der waffen vom Frühfeudalismus bis zum 17. Jahrhundert / Heinrich Müller.    Berlin :  Verlag des Ministeriums für Nationale Verteidigung,  1957 . 171 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
 9. A history of renaissance rhetoric 1380-1620 / Peter Mack.    Oxford :  Oxford University Press,  2011 . vii, 345 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000200
 10. In puncto religionis : konfesní dimenze předbělohorské kultury Čech a Moravy / Kateřina Horníčková, Michal Šroněk (edd.).    Praha : Artefactum, 2013 . 264 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  KONVIKT000100
  Z000100