Výsledky vyhledávání

  1. Analýza územního plánování ve vybraných částech česko-polského pohraničí (a jeho příspěvek k přeshraniční spolupráci) [rukopis] / Ladislav Motúz.    2016 . 86 s., 20 vázaných příloh
    kniha

    kniha

  2. Hodnocení kontinuity socioekonomických jevů v česko-polském pohraničí [rukopis] / Kateřina Soukupová.    2016 . 56 s. (136 398 znaků)
    kniha

    kniha