Výsledky vyhledávání

 1. 25 let Ústavy České republiky / Vojtěch Šimíček (ed.).    Praha : Leges, 2019 . 161 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100100
 2. 25 let Ústavy České republiky : aktuální otázky ústavního práva : sborník příspěvků sekce ústavního práva, přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Olomoucké právnické dny 2017 / Jiří Jirásek (ed.).    Olomouc : Iuridicum Olomoucense, o.p.s., 2017 . 166 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF200000
 3. Dělba moci v ČR se zřetelem na mimořádné stavy státu [rukopis] / Andrea Vosáhlová.    2010
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
 4. Jmenování soudců v ČR [rukopis] / Irena Hrdinová.    2011
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
 5. Komunální ústavní stížnost v judikatuře Ústavního soudu ČR [rukopis] / Michaela Mikulcová.    2014
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
 6. Odvolatelnost prezidenta republiky lidovým hlasováním [rukopis] / Pavel Čvančara.    2017 . 60 s. (119 918 znaků).
  kniha

  kniha

 7. Postoj Ústavního soudu České republiky a Ústavního soudu Slovenské republiky k právu Evropské unie [rukopis] / Jana Rotterová.    2020 . 60 s.
  kniha

  kniha

 8. Textová kontinuita a diskontinuita Ústavy ČR / Peter Brezina.    Právník.roč. 158, (2019), č. 6, s. 594-607.
  článek

  článek

 9. Trestní právo : (soubor zákonů).    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., [2018]  ©2018 . 573 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
 10. Ústava České republiky : Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky : komentář / Pavel Rychetský, Tomáš Langášek, Tomáš Herc, Petr Mlsna a kolektiv.    Praha : Wolters Kluwer, 2015 . xxv, 1196 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF230400
  Z000100