Výsledky vyhledávání

 1. Hodnocení  5/5, hodnoceno 1x
  Bošilecký poklad / Jiří Chvojka, Jan John, Zuzana Thomová a kol..    České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ve spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích, 2016 . 175 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
 2. Hodnocení  5/5, hodnoceno 1x
  Depoty z období popelnicových polí v Čechách a Sasku. I, Text / Jindřich Šteffl.    V Plzni : Vydala Západočeská univerzita, 2014 . 135 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
 3. Hodnocení  5/5, hodnoceno 1x
  Depoty z období popelnicových polí v Čechách a Sasku. II, Přílohy / Jindřich Šteffl.    V Plzni : Vydala Západočeská univerzita, 2014  82 stran : . ilustrace (některé barevně), mapy (některé barevně)
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
 4. Kovová depozita mladší doby bronzové z hradiska Réna u Ivančic = Metalldeponierungen der älteren Urnenfelderzeit von der Wallanlage Réna bei Ivančice / Milan Salaš.    Brno : Moravské zemské muzeum, 2018 . 278 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
 5. Macht des Goldes, Gold der Macht : Herrschafts- und Jenseitsrepräsentation zwischen Antike und Frühmittelalter im mittleren Donauraum : Akten des 23. Internationalen Symposiums der Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum, Tengelic, 16.-19.11.2011 / herausgeben von Matthias Hardt und Orsolya Heinrich-Tamáska.    Weinstadt :  Verlag Bernhard Albert Greiner,  2013 . 544 s.
  http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=4358639&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm http://d-nb.info/1035613247/04
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
 6. Nález mincí a slitkového stříbra z Černožic : peníze posledních Přemyslovců a počátky české grošové měny / Věra Němečková, Jiří Sejbal.    Hradec Králové : Olga Čermáková, 2006 . 301 stran
  http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:6fce9f60-a1ba-11e6-9325-005056827e52
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
 7. Nálezy mincí na Slovensku = Coin finds in Slovakia. V/1 / Marek Budaj, Ján Hunka ; preklad anglických textov Stephanie Staffen.    Nitra : Archeologický ústav SAV ; Bratislava : Historické múzeum SNM, 2018 . 259 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
 8. Hodnocení  5/5, hodnoceno 1x
  Nálezy řeckých, římských a raně byzantských mincí v Čechách : (5. století před Kristem až 7. století po Kristu) : komentovaný katalog nálezového fondu = Die Funde von griechischen, römischen und frühbyzantinischen Münzen in Böhmen : (vom 5. Jahrhundert vor Christus bis zum 7. Jahrhundert nach Christus) : ein kommentierter Katalog der Münzfunde / Jiří Militký.    Praha : Filosofický ústav AV ČR, Centrum medievistických studií AV ČR a Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR Praha, 2013 . 386 stran
  http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:1ba68930-46fc-11e5-8851-005056827e51
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
 9. Nové české depoty doby bronzové : hromadné nálezy kovových předmětů učiněné do roku 2013. Díl 1/ Ondřej Chvojka, Luboš Jiráň, Milan Metlička a kolektiv.    České Budějovice : Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích ; Praha : Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. ; Plzeň : Západočeské muzeum v Plzni, p.o., 2017 . 228 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF100000
 10. Nové české depoty doby bronzové : hromadné nálezy kovových předmětů učiněné do roku 2013. Díl 2 / Ondřej Chvojka, Luboš Jiráň, Milan Metlička a kolektiv.    České Budějovice : Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích ; Praha : Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. ; Plzeň : Západočeské muzeum v Plzni, p.o., 2017 . 172 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF100000