Výsledky vyhledávání

 1. L'age du cuivre européen : civilisations à vases campaniformes / sous la direction de Jean Guilaine.    Paris : Editions du CNRS, 1984  ©1984 . 245 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
 2. Die Aunjetitzer Kultur in Sachsen : Katalog / Gerhard Billig.    Leipzig : VEB Bibliographisches Institut, 1958 . 194 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
 3. Badenské osídlenie Cerovej vrchoviny / Róbert Malček.    Nitra : Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2016 . 159 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
 4. Beiträge zur älteren Trichterbecherkultur in Brandenburg / Eberhard Kirsch.    Potsdam : Brandenburgisches Landesmuseum für Ur- und Frühgeschichte, 1994 . 191 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
 5. Březno : osada lidu knovízské kultury v severozápadních Čechách / Ivana Pleinerová, Jiří Hrala.    V Lounech : Okresní muzeum ; v Ústí nad Labem : Severočeské nakladatelství, 1988 . 243 stran, 32 stran obrazových příloh
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
 6. Bukovohorská kultúra na Slovensku vo svetle výskumov v Šarišských Michaľanoch a Zemplínskych Kopčanoch / Rastislav Hreha, Stanislav Šiška.    Nitra : Archeologický ústav SAV, 2015 . 370 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
 7. Ćmielów, Krzemionki, Świeciechów : związki osady neolitycznej z kopalniami krzemienie / Bogdan Balcer.    Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2002 . 191 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
 8. Hodnocení  5/5, hodnoceno 1x
  Depoty z období popelnicových polí v Čechách a Sasku. I, Text / Jindřich Šteffl.    V Plzni : Vydala Západočeská univerzita, 2014 . 135 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
 9. Hodnocení  5/5, hodnoceno 1x
  Depoty z období popelnicových polí v Čechách a Sasku. II, Přílohy / Jindřich Šteffl.    V Plzni : Vydala Západočeská univerzita, 2014  82 stran : . ilustrace (některé barevně), mapy (některé barevně)
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
 10. Doba popelnicových polí a doba halštatská : příspěvky z XI. konference, Příbram 7.-10.9.2010 / editor: Rastislav Korený.    Příbram : Hornické muzeum Příbram ; Státní oblastní archiv Praha - Státní okresní archiv Příbram, 2011 . 219 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000200