Výsledky vyhledávání

 1. Archeologické výzkumy v Čechách 2014 : sborník referátů z inormačníh kolokvia = Arhcaologische Ausgrabungen in Böhmen 2014 : Referate aus dem Informationskolloquium. 97, 2015   .  Praha : Česká archeologická společnost - Sdružení archeologů Čech, Moravy a Slezska, 2015 . 63 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  časopis

  časopis

 2. Archeologické výzkumy v Čechách 2014 : sborník referátů z inormačníh kolokvia = Arhcaologische Ausgrabungen in Böhmen 2014 : Referate aus dem Informationskolloquium. 88, 2015   .  Praha : Česká archeologická společnost - Sdružení archeologů Čech, Moravy a Slezska, 2015 . 7 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  časopis

  časopis

 3. Archeologické výzkumy v Čechách 2015 : sborník referátů z informačního kolokvia = Archäologische Ausgrabungen in Böhmen 2015 : Referate aus dem Informationskolloquium. 101, 2016   .  Praha : Česká archeologická společnost - Sdružení archeologů Čech, Moravy a Slezska, 2016 . 59 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  časopis

  časopis

 4. Encyklopedie paleolitu a mezolitu českých zemí / Martin Oliva.    Brno : Moravské zemské muzeum, 2016 . 341 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
 5. Gedenkschrift für Gero von Merhart.    Marburg/Lahn : Wolfram Hitzeroth, 1986 . 335 stran, 16 stran obrazových příloh
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
 6. Grabfunde der frühen und der beginnenden mittleren Bronzezeit in der Westslowakei. Teil 2 / Zoja Benkovsky-Pivovarová, Bohuslav Chropovský.    Nitra : Archäologisches Institut der Slowakischen Akademie der Wissenschaften, 2015 . 168 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF100000
 7. Idea skrzyni kamiennej jako formy grobu na terenie ziem polskich w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza / Joanna Adamik.    Rzeszów :  Mitel,  2012 . 343 s., [10] s.obr. příl.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF100000
 8. Osady kultury pucharów lejkowatych w Inowrocławiu-mątwach woj. Bydgoszcz, stanowisko 1 / Aleksander Kośko.    Inowrocław : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1988 . 163 stran, 56 nečíslovaných stran obrazových příloh
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
 9. Otázky neolitu a eneolitu našich zemí : sborník referátů z 16. pracovního zasedání badatelů pro výzkum neolitu a eneolitu Čech, Moravy a Slovenska, Lázně Sedmihorky 23.-25. září 1997.    Turnov : OMČR ; Hradec Králové : MVČ, 1998 . 155 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
 10. Pohrebisko v Ždani v kontexte vývoja severného Potisia v dobe halštatskej / Elena Miroššayová ; s príspevkami - Michala Chebena, Jany Mihályiovej, Jána Tirpáka.    Nitra : Archeologický ústav SAV Nitra ; Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2015 . 172 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF100000