Výsledky vyhledávání

 1. Archeologie střední a mladší doby bronzové na Vyškovsku : interpretační potenciál plošných záchranných výzkumů = Archaeology of the Middle and Late Bronze Age in Vyškov Region : interpretational potential of extensive rescue excavations / Parma, D. a kol..    Brno : Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i., 2017 . 448 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
 2. Březno : osada lidu knovízské kultury v severozápadních Čechách / Ivana Pleinerová, Jiří Hrala.    V Lounech : Okresní muzeum ; v Ústí nad Labem : Severočeské nakladatelství, 1988 . 243 stran, 32 stran obrazových příloh
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
 3. Doba spalovačů mrtvol..., aneb, Malý průvodce mladší dobou bronzovou na Příbramsku : katalog výstavy 2010 / Rastislav Korený.    Příbram : Hornické muzeum Příbram, [2010]  ©2010 . 30 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
 4. Die Grabfunde der jüngeren und jüngsten Bronzezeit im Gau Sachsen / von W. Grünberg.    Berlin : Walter de Gruyter & Co., 1943 . 106 stran, 67 stran obrazových příloh
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
 5. Idea skrzyni kamiennej jako formy grobu na terenie ziem polskich w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza / Joanna Adamik.    Rzeszów :  Mitel,  2012 . 343 s., [10] s.obr. příl.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF100000
 6. Keltské hradisko Pohanská v Plaveckom Podhradí / Jozef Paulík.    Martin : Osveta, 1976 . 291 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
 7. Kovová depozita mladší doby bronzové z hradiska Réna u Ivančic = Metalldeponierungen der älteren Urnenfelderzeit von der Wallanlage Réna bei Ivančice / Milan Salaš.    Brno : Moravské zemské muzeum, 2018 . 278 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
 8. Mähren in der Spätbronzezeit und an der Schwelle der Eisenzeit / Vladimír Podborský ; překlad: Alfons Hubala.    Brno : Universita J.E. Purkyně, 1970 . 237 stran, 90 stran černobílých obrazových příloh
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
 9. Prakeltská osada u Hostomic na Bílinsku : průvodce I. specializované archeologické expozice na zámku v Bílině / Peter Budinský.    Teplice : Krajské muzeum v Teplicích, 1987 . 24 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
 10. Sídelní areály střední a mladší doby bronzové z trasy dálnice D 1 u Vyškova = Siedlungsareale der Mittleren und Juengeren Bronzezeit in der Trasse der Autobahn De bei Vyškov / David Parma, Miroslav Šmíd. 26, 2013   .
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000200
  časopis

  časopis