Výsledky vyhledávání

 1. Antropologické materiály z nových výzkumů neolitu a doby bronzové v Čechách / Jaromír Chochol.    Praha : Archeologický ústav Československé akademie věd, Antropologické oddělení, 1964 . 293 stran, xxxix stran obrazových příloh
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
 2. Archeologie pravěkých Čech. 3, Neolit / Ivan Pavlů (ed.), Marie Zápotocká.    Praha : Archeologický ústav AV ČR, 2007 . 118 stran, 12 stran barevné obrazové přílohy
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  PRF100000
  Z000100
 3. Architektúra domu mladšej a neskorej doby kamennej na juhozápadnom Slovensku na základe analýzy mazanice / Jozef Ďuriš.    Nitra : Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2015 . 299 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
 4. Art and architecture in neolithic orkney : process, temporality and context / Antonia Thomas.    Oxford : Archaeopress Archaeology, [2016]  ©2016 . xvi, 257 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
 5. Beginnings - new research in the appearance of the Neolithic between Northwest Anatolia and the Carpathian Basin : papers of the international workshop 8th-9th April 2009, Istanbul / organized by Dan Ciobotaru, Barbara Horejs and Raiko Krauß ; editor Raiko Krauß.    Rahden/Westf. :  VML,  c2011 . 223 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF100000
 6. Beiträge zur älteren Trichterbecherkultur in Brandenburg / Eberhard Kirsch.    Potsdam : Brandenburgisches Landesmuseum für Ur- und Frühgeschichte, 1994 . 191 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
 7. Die Besiedlung der südlichen Oberrheinebene in Neolithikum und Frühbronzezeit / Margarete Gallay.    [Německo] : [nakladatel není známý], 1970 . 199 stran, 16 stran mapových příloh, 16 stran obrazových příloh
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
 8. Březno : osada z mladší doby kamenné v severozápadních Čechách / Ivana Pleinerová, Ivan Pavlů.    V Lounech : Okresní muzeum ; v Ústí nad Labem : Severočeské nakladatelství, 1979 . 139 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
 9. Bukovohorská kultúra na Slovensku vo svetle výskumov v Šarišských Michaľanoch a Zemplínskych Kopčanoch / Rastislav Hreha, Stanislav Šiška.    Nitra : Archeologický ústav SAV, 2015 . 370 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
 10. Centenary of Jaroslav Palliardi's Neolithic and Aeneolithic relative chronology (1914-2014) / Jaromír Kovárník et al..    Hradec Králové : University of Hradec Králové, Philosophical Faculty ; Ústí nad Orlicí : Oftis, 2016 . 414 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100