Výsledky vyhledávání

 1. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philologica. Slavica Olomucensia.    Praha : Olomouc  SPN, Univerzita Palackého  1986
  časopis

  časopis

 2. Adjektiva s internacionálními sufixálními morfy v současné ruštině v porovnání s češtinou / Jiří Jiráček.    Brno :  Univerzita J.E. Purkyně,  1984 . 166 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
 3. An anthology of Church Slavonic texts of western (Czech) origin : with an outline of Czech Church Slavonic language and literature and with a selected bibliography / by Francis Wenceslas Mareš.    München :  Wilhelm Fink Verlag,  1979 . 230 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF200000
  Z100100
 4. Antologie textů ke srovnávací stylistice : komentáře a analýzy / Jindřiška Kapitánová.    Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2013 . 129 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z200100
 5. B. Kopitars Briefwechsel mit Jakob Grimm / von Max Vasmer.    Köln :  Böhlau,  1987 . XXXVIII, 217 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
 6. Das Bild der Gesellschaft im Slawischen und Deutschen : typologische Spezifika / Wolfgang Gladrow.    Frankfurt am Main :  Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften,  2004 . 353 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
 7. Canadian Slavonic papers : an interdisciplinary journal devoted to the Soviet Union and Eastern Europe / managing editor E.W. Dowler.    Toronto :  Centre for Russian and East European Studies,
  časopis

  časopis

 8. Canadian Slavonic papers : an interdisciplinary journal devoted to Central and Eastern Europe / managing editor Edward Możejko.    Edmonton :  Canadian Slavonic Papers,
  časopis

  časopis

 9. Clavis poetica : eine Handschrift der Leninsbibliothek Moskau aus dem Jahre 1732 / Fedor Kvetnickij ; mit einer Einleitung herausgegeben von Bernd Uhlenbruch.    Köln :  Böhlau,  1985 . CII, 271 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
 10. Clozianus : staroslověnský hlaholský sborník tridentský a innsbrucký = Clozianus : codex palaeoslovenicus glagoliticus, tridentinus et oenipontanus / k vydání připravil Antonín Dostál.    Praha :  Nakladatelství Československé akademie věd,  1959 . 399 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100100