Výsledky vyhledávání

 1. Ancient water technologies / Larry W. Mays, editor.    Dordrecht :  Springer,  c2010 . xii, 280 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRFH000100
 2. Assessment and protection of water resources in the Czech Republic / Martina Zelenakova, Jitka Fialova, Abdelazim M. Negm editors.    Cham : Springer, [2020]  ©2020 . x, 436 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
 3. Biodiversity and target management of floodplain forests in the Morava River Basin (Czech Republic) / Ivo Machar, editor.    Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2010 . 227 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRFH100000
 4. Hodnocení  4.4/5, hodnoceno 34x
  Budiž voda : izraelská inspirace pro svět ohrožený nedostatkem vody / Seth M. Siegel.    Praha : Aligier s.r.o., 2018 . xxiii, 382 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF000100
  Z000100
 5. Curve number hydrology : state of the practice / edited by Richard H. Hawkins ... [et al.].    Reston, Va. :  ASCE,  c2009 . ix, 106 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF000100
 6. Česká vodoprávní legislativa a vstup do Evropské unie / Punčochář, P..    3/4 (2004), s. 2-4.Právo a podnikání.
  článek

  článek

 7. ČSN EN ISO 17294-2 (757388) - Kvalita vod - Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS). Část 2. Stanovení vybraných prvků včetně izotopů uranu.    Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017 . 33 stran
  on-line verzi normy v elektronickém formátu můžete získat v systému ČSN online ÚNMZ
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF000100
 8. L'eau des multinationales : les vérités inavouables / Roger Lenglet et Jean-Luc Touly.    Paris : Le Grand livre du Mois, [2006]  ©2006 . 251 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF100000
 9. Ekohydrologický management mikrostruktur městské krajiny / Jan Kopp, Pavel Raška a kolektiv.    Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2017 . 165 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF100000
 10. Ekologicky orientovaná správa vodních toků v oblasti péče o jejich morfologický stav : metodika AOPK ČR / Tomáš Just.    Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2016 . 83 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRFH100000