Výsledky vyhledávání

 1. Analýza vôd / Dagmar Kalavská, Ivan Holoubek.    Bratislava :  Alfa,  1989 . 262 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF100100
  Analýza vôd

  kniha

 2. Analýza znečištěnin a technika jejich odběrů. II / Jaromíra Chýlková.    Pardubice :  Vysoká škola chemicko-technologická,  1988 . 58 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF100000
  Analýza znečištěnin a technika jejich odběrů

  kniha

 3. Aquatic chemistry : chemical equilibria and rates in natural waters / Werner Stumm, James J. Morgan.    Hoboken, N.J. :  John Wiley & Sons,  c1996 . xvi, 1022 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF000200
  Aquatic chemistry

  kniha

 4. ČSN EN ISO 17294-2 (757388) - Kvalita vod - Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS). Část 2. Stanovení vybraných prvků včetně izotopů uranu.    Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017 . 33 stran
  on-line verzi normy v elektronickém formátu můžete získat v systému ČSN online ÚNMZ
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF000100
  kniha

  kniha

 5. Experimenty pro přírodovědné kroužky na téma : životní prostředí / Vladimír Vinter a kol..    Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2013 . 106 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF100100
  Z000100
  Experimenty pro přírodovědné kroužky na téma

  kniha

 6. Heavy metals in natural waters : applied monitoring and impact assessment / James W. Moore, S. Ramamoorthy ; with a contribution by E. E. Ballantyne.    New York, N. Y. :  Springer-Verlag,  c1984 . xi, 268 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRFH100000
  kniha

  kniha

 7. Hydrochemie / Pavel Pitter.    Praha :  Vydavatelství VŠCHT,  1999 . 568 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF000300
  PRFH000100
  Hydrochemie

  kniha

 8. Hydrochemie / Pavel Pitter.    Praha :  Státní nakladatelství technické literatury,  1981 . 373 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF000100
  kniha

  kniha

 9. Chemie vody / Jaroslav Král.    Praha :  SNTL - Nakladatelství technické literatury,  1974 . 182 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF300000
  Chemie vody

  kniha

 10. Chemie vody a atmosféry / Zdeněk Kittner.    Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1974 . 142 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF300000
  Z200000
  kniha

  kniha