Výsledky vyhledávání

 1. Calibration : philosophy in practice.    Everton, Wasch. :  Fluke Corporation,  1994 . xviii,
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF000100

 2. ČSN EN 61094-2 ed. 2 (36 8880) Elektroakustika - Měřicí mikrofony. Část 2, Primární metoda pro tlakovou kalibraci laboratorních etanolových mikrofonů metodou reciprocity / [zpracovatel Zdeněk Jandák].    Praha :  Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,  2009 . 42 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRFH000100

 3. ČSN EN 61094-3 (36 8880) Meřicí mikrofony. Část 3, Primární metoda pro kalibraci laboratorních standardních mikrofonů ve volném zvukovém poli technikou reciprocity / [zpracovatel Zdeněk Jandák].    Praha :  Český normalizační institut,  1997 . 19 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRFH000100

 4. ČSN EN ISO/IEC 17025 (01 5253) Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří /.    Praha : Česká agentura pro standardizaci, 2018 . 47 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF000100

 5. ČSN ISO 11095 (01 0237) Lineární kalibrace s použitím referenčních materiálů = Linear calibration using reference materials = Étalonnage linéaire utilisant des matériaux de référence = Lineare Kalibrierung mit Hilfe von Referenzmaterialien.    Praha :  Český normalizační institut,  1997 . 35 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF000100

 6. ČSN ISO 11843-1 Detekční schopnost. Část 1, Termíny a definice / [zpracovatel ... Jan Pivoňka].    Praha :  Český normalizační institut,  1998 . 14 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF000100

 7. ČSN ISO 11843-2 Detekční schopnost. Část 2, Metodologie v případě lineární kalibrace / [zpracovatel ... Jan Pivoňka].    Praha :  Český normalizační institut,  2001 . 25 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF000100

 8. ČSN ISO 11843-3 Detekční schopnost. Část 3, Metodologie pro stanovení kritické hodnoty odezvy bez použití dat z kalibrace / [zpracovatel ... Jan Pivoňka].    Praha :  Český normalizační institut,  2004 . 14 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF000100

 9. Measurement, regression, and calibration / Philip J. Brown.    Oxford :  Clarendon Press,  c1993 . ix, 201 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF000100

 10. Standard methods for calibration of 2-dimensional and 3-dimensional spatial measurement capabilities of pulse echo ultrasound imaging systems / developed by ... American Institute of Ultrasound in Medicine ; chair Paul L. Carson.    Laurel, Md. :  American Institute of Ultrasound in Medicine,  c2004 . 27 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  LF000100