Výsledky vyhledávání

 1. Analýza plaveckej výkonnosti uchádzačov o štúdium a hodnotenie plaveckého štvorboja študentov telesnej výchovy v Banskej Bystrici v rokoch 2000-2002 / Bence Matej.    Macejková, Yvetta.35-39 : tab..Nové trendy v teórii a didaktike plávania a plaveckých športov.
  článek

  článek

 2. Analýza vstupních motorických a somatických parametrů studentů tělesné výchovy, posouzení jejich vývoje a zhodnocení vztahů k výsledkům praktické části studia tělesné výchovy / Vítězslav Prukner ; školitel Karel Měkota.    Olomouc :  Vítězslav Prukner,  2005 . 143 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK000100
 3. Aplikace škál při odborném posuzování pohybových dovedností / Gabriela Kavalířová.    Teplý, Zdeněk.7/2 (2003), s. 79-90.Česká kinantropologie.
  článek

  článek

 4. Dlouhodobá stabilita a predikční validita vstupní talentové zkoušky u studentů tělesné výchovy na FTK UP Olomouc / Vítězslav Prukner.    Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu.305-321 : tab..
  článek

  článek

 5. Hodnocení atletické výkonnosti v rámci přijímacího řízení na FSpS v roce 2002 / Josef Michálek, Martin Sebera, Vlasta Vilímová.    Masarykova univerzita.144-149 : il., tab..Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu.
  článek

  článek

 6. Chci se dostat na vysokou školu! : kompletní průvodce přijímacími zkouškami na vysoké školy humanitního zaměření / Prokop, Sladký, Hamerský a kol..    Brno :  Barrister & Principal,  1999 . 438 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
 7. Manuál talentové přijímací zkoušky na studia tělesné výchovy / Karel Měkota ... [et al.].    Olomouc :  Univerzita Palackého,  1999 . 32 s. tab.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK200000
  Z100000
 8. Testy studijních předpokladů a základy logiky. 1. díl, Chcete se dostat na vysokou školu? : teorie, příklady, řešení, komentář / [Igor Kotlán, Pavel Kotlán, Kateřina Vittová].    Brno :  Institut vzdělávání Sokrates,  2007 . 224 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
 9. Úroveň motorickej pripravenosti prijatých uchádzačov o štúdium na FTVŠ UK v Bratislave / Ján Koštial, Jaromír Sedláček, Iveta Dremmelová.    Slamka, Miloš.42 (2001), s. 67-76 : il..Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae.
  článek

  článek

 10. Výkonový štandard z gymnastiky na stredných školách v programe talentových skúšok uchádzačov o štúdium na FTVŠ UK v Bratislave / Strešková, E. - Varga, G..    10(4) (2000), s. 7-9.Telesná výchova a šport.
  článek

  článek