Výsledky vyhledávání

 1. Formativní hodnocení ve výuce / Karel Starý, Veronika Laufková a kol..    Praha : Portál, 2016 . 174 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF100100
  FTK200000
  Z200100
 2. Handbook of tests and measurement in education and the social sciences / Paula E. Lester, Deborah Inman, Lloyd Bishop.    Lanham ; London : Rowman & Littlefield, [2014]  ©2014 . x, 343 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
 3. Language assessment for classroom teachers / Lyle Bachman and Barbara Damböck.    Oxford : Oxford University Press, 2017 . ix, 289 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  BC100000
 4. Poruchy matematických schopností žáků s dyskalkulií a jejich vliv na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice : shrnutí výsledků výzkumného šetření / Lenka Pavlíčková.    Brno : Masarykova univerzita, 2018 . 189 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
 5. Standards for educational and psychological testing.    Washington, DC : American Educational Research Association, [2014]  ©2014 . ix, 230 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
 6. Školní hodnocení a žáci se specifickými poruchami učení a chování : (využitelné pro základní i střední školy) / autorky Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková.    Praha : D + H, 2017 . 206 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100100