Výsledky vyhledávání

 1. Advokacie / Ilona Schelleová.    Zlín :  Živa,  1994 . 197 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Z000100
 2. Advokát, klient a peníze / Daniel Patěk.    Svoboda, Zdeněk.13/9 (2005), s. 12-17.Právní rádce.
  článek

  článek

 3. Dožadování trestněprávní pomoci v členských státech Evropské unie z pohledu obhájce České republiky / Jaroslava Novotná.    Blanický, Ivan.5 (2006), s. 9-18.Bulletin advokacie.
  článek

  článek

 4. Etické hranice profese advokáta / Daniela Kovářová.    Peroutková, Věra.8/12 (2006), s. 5-8.Právo a rodina.
  článek

  článek

 5. Kárná odpovědnost advokáta / Daniela Kovářová.    Peroutková, Věra.9/3 (2007), s. 8-12.Právo a rodina.
  článek

  článek

 6. K otázce odpovědnosti v oblasti finančních investic / Vladimír Zoufalý.    Blanický, Ivan.1 (2006), s. 11-20.Bulletin advokacie.
  článek

  článek

 7. Notářský koncipient a kandidát vs. advokátní koncipient : některé otázky jejich pracovních poměrů / Jana Kurková.    12/1 (2006), s. 19-22.Ad notam.
  článek

  článek

 8. Odmítnutí obhajoby / Pavel Vantuch.    Svoboda, Zdeněk.15/2 (2007), s. 35-42.Právní rádce.
  článek

  článek

 9. Princip jednoty a bezrozpornosti aplikace právního řádu v rozhodování správních úřadů / Zdeňka Vejvalková, Lukáš Hlouch.    13/23 (2005), s. 873-875.Právní rozhledy.
  článek

  článek

 10. Trestní vzory z advokátní praxe. 1 : [komentované vzory s disketou / Michal Pokorný.    Praha :  C.H. Beck,  2000 . XVII, 411 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Z000100