Výsledky vyhledávání

 1. Aplikácia inštitútu bezpodielového spoluvlastníctva manželov na majetkové účasti v právnických osobách / Marek Tomašovič.    59/6-7 (2007), s. 805-817.Justičná revue.
  článek

  článek

 2. Bezpodílové spoluvlastnictví manželů / Jaroslav Bičovský.    Praha :  Orbis,  1978 . 245 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Z100000
 3. Bezpodílové spoluvlastnictví manželů BSM / Jaroslav Bičovský.    Praha :  Linde,  1993 . 234 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
 4. Droit civil : les régimes matrimoniaux / François Terré, Philippe Simler .    Paris :  Dalloz,  1994 . VI, 670 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
 5. Exekuční postih pohledávek patřících do SJM a výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu / Dvořák, J. - Poledna, Z..    10/10 (2002), s. 484-492.Právní rozhledy.
  článek

  článek

 6. Hospodaření manželů se SJM mimo obvyklou správu / Chalupa, L..    Svoboda, Zdeněk.11/1 (2003), s. 15-16.Právní rádce.
  článek

  článek

 7. K některým aspektům institutu společného jmění manželů / Jurčík, R..    Peroutková, Věra.5/4 (2003), s. 5-10.Právo a rodina.
  článek

  článek

 8. Majetkové společenství manželů / Jan Dvořák.    Praha :  ASPI Publishing,  2004 . [276] s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
 9. Majetkové vypořádání manželů podle § 24a odst. 1 úísm. a) zákona o rodině / Nykodým,J..    10/11 (2002), s. 549-552.Právní rozhledy.
  článek

  článek

 10. Občan a vlastnictví v právním řádu České republiky / René Zgažar ; vedoucí diplomové práce Leoš Vyhnánek.    Olomouc :  [vl. nákl.],  1999 . 86 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100