Výsledky vyhledávání

 1. Aplikovateľnosť čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v daňovej oblasti : (právo na spravodlivý proces) / Ľubica Masárová.    Praha : Leges, 2015 . 109 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Aplikovateľnosť čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v daňovej oblasti

  kniha

 2. Daňové podvody v přeshraničním obchodě / Alexej Sato.    Bezpečnostní teorie a praxe.roč. (2018), č. 1, s. 55-64.
  článek

  článek

 3. Dokazování daňových trestních činů v trestním řízení / Ondřej Lichnovský.    Trestněprávní revue.roč. 17, (2018), č. 11-12, s. 253-257.
  článek

  článek

 4. Karuselové podvody - jak je poznat a vést v nich dokazování / Vít Koupil.    Státní zastupitelství.Roč. 12, (2014), č. 10, s. 11-14.
  článek

  článek

 5. Náhrada škody při zkrácení daně / Radek Doležel.    Státní zastupitelství.Roč. 12, (2014), č. 5, s. 21-23.
  článek

  článek

 6. Penále za nezaplacené pojistné na sociální pojištění, na zdravotní pojištění a aplikace zásady ne bis in idem / Renata Letková.    Státní zastupitelství.roč. 14, (2016), č. 5, s. 30-33.
  článek

  článek

 7. Prokazování původu majetku a daňové trestné činy : komentář k zákonu č. 321/2016 Sb., charakteristika daňových prvků a pojmů normy, předchozí legislativní iniciativy, daňové trestné činy / Vladimír Pelc, Vladimír Pelc.    Olomouc : ANAG, [2017]  ©2017 . 263 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Prokazování původu majetku a daňové trestné činy

  kniha

 8. Restorativní justice a postih daňových deliktů v České republice / Alexander Nett.    Restoratívna justícia a alternatívne tresty v teoretických súvislostiach Restoratívna justícia a alternatívne tresty v teoretických súvislostiach.2014, s. 219-233.
  článek

  článek

 9. Súbeh trestného konania a daňového konania a zásada ne bis in idem / Jozef Čentéš.    Justičná revue.roč. 69, (2017), č. 6-7, s. 759-779.
  článek

  článek

 10. Typologie podvodů na DPH z pohledu orgánů činných v trestním řízení. II / Jan Staněk.    Kriminalistika.roč. 52, (2019), č. 3, s. 184-201.
  článek

  článek